Na każdego przychodzi czas. Jedni odchodzą wcześniej, inni później. 
Ale za każdym razem zostawiają za sobą rodzinę i przyjaciół, którzy za nimi tęsknią. 
My postaramy się o nich, byłych członkach naszego Koła, pamiętać.

Edmund Wnuk

Jerzy Grabowski

Jerzy Doboszyński

Adam Kowalczyk

 

Albin Górczyński

 

Zbigniew Wróbel

Edward Wolewicz

Zbigniew Dębski

 

Marek Dąbrowski

Edmund Król

 

Tadeusz Firysiuk

Tomasz Łukasiuk